Vi vill bjuda Er på en inspirerande trädgårdsupplevelse

 

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden har företaget kunnat återuppbygga det en brand totalförstörde den 9 november 2018. Anläggningen har effektiviserats och förbättrats på många plan inte minst genom datorisering och med energisparande åtgärder.